Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Om en varslet nedlegging av fiskebruket på Ingøy i Måsøy kommune, etter at SND sentralt har avslått en søknad om lån og tilskudd til et nybygg som SND i Finnmark har anbefalt

Datert: 07.04.2000
Besvart: 12.04.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Det er varslet nedlegging av fiskebruket på Ingøy i Måsøy kommune etter at Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) sentralt har avslått en søknad om lån og tilskudd til et nybygg som SND i Finnmark har anbefalt. Fortsatt bosetting og optimisme på stedet er trolig helt avhengig av at nybygget kan realiseres.

Hvordan vil statsråden bidra til at bosettingen kan opprettholdes på et sted som ligger tett opp til en av kystens beste fiskefelt?


Les hele debatten