Spørretimespørsmål fra Dag Danielsen (FrP) til sosialministeren

Om å sikre eldresentrene, da det nå i Oslo og mange andre kommuner skjæres ned på tilbudet fordi det ikke er lovpålagt

Datert: 07.04.2000
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 12.04.2000 av helseminister Tore Tønne

Dag Danielsen (Uav)

Spørsmål

Dag Danielsen (FrP): Eldresentre er et populært og viktig tilbud til de eldre. De har stor forebyggende betydning, slik at for eksempel behovet for sykehjemsplasser reduseres. I mange av Oslos bydeler skjæres det nå, i likhet med mange av landets øvrige kommuner, ned på dette tilbudet. Dette skjer fordi tilbudet ikke er lovpålagt.

Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre eldresentrene?


Les hele debatten