Spørretimespørsmål fra Terje Johansen (V) til samferdselsministeren

Om ny tilførselsvei som skadedempende tiltak for lokalsamfunnet ved byggingen av Oslofjordforbindelsen under Drøbaksundet

Datert: 31.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Stortingsflertallet vedtok i fjor at Oslofjord-forbindelsen under Drøbaksundet skal bygges. Frogn kommune ønsket ikke dette av miljømessige årsaker. Miljøverndepartementet måtte derfor fremme en statlig reguleringsplan. Det er foreløpig ikke avsatt midler til å gjøre det lokale veinettet i stand til å ta imot økt trafikk. Lokalsamfunnet påføres mot sitt ønske store miljøbelastninger.

Bør det ikke være slik at prosjektet inkluderer skadedempende tiltak for lokalsamfunnet ved at ny tilførselsvei blir bygget?


Les hele debatten