Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om ansvaret for stoffmisbrukere som har mistet sitt behandlingstilbud, etter at to leger har måttet avslutte behandlingen som følge av Helsetilsynets inngripen

Datert: 07.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En allmennlege i et østlandsfylke, som har hatt 40 stoffmisbrukere under medikamentell assistert rehabilitering, er av Helsetilsynet nå fratatt retten til å foreskrive A- og B-preparater. En spesialist i psykiatri, som har benyttet Subutex i et rehabiliteringsprosjekt, har fått pålegg fra Helsetilsynet om å avslutte behandlingen.

Hvem påtar seg nå ansvaret for de aktuelle pasientene som nå mister sitt livsviktige behandlingstilbud?


Les hele debatten