Spørretimespørsmål fra Annelise Høegh (H) til sosialministeren

Om at alle som har skjenkebevilling må gjennom en skriftlig prøve på norsk for å vise at de forstår loven, og om å vurdere muligheten for muntlig prøve eller bruk av tolk

Datert: 31.03.2000
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 12.04.2000 av helseminister Tore Tønne

Annelise Høegh (H)

Spørsmål

Annelise Høegh (H): Det stilles ikke krav til kunnskaper i norsk for utenlandske leger fra EØS-området, men alle som har bevilling for skjenking av alkohol må gjennom en skriftlig prøve på norsk for å vise at de forstår loven. I Brandbu risikerer en kurder som har bodd 14 år i Norge, og drevet restaurant i to år, å måtte stenge fordi han ikke får ta prøven muntlig eller bruke tolk.

Vil statsråden vurdere muligheten for muntlig prøve eller bruk av tolk?


Les hele debatten