Muntlig spørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til sosialministeren

Om formuleringer som i større grad sørger for at enkeltindivider får rettsvern for opparbeidede rettigheter i folketrygden

Datert: 08.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H):


Les hele debatten