Muntlig spørsmål fra Anneliese Dørum (A) til barne- og familieministeren

Om et register for å få oversikt over uregistrerte barnetilsynsordninger, i lys av nedgangen i registrerte dagmammaer og ulykken og den ulovlige driften i Tunnelen barnepass i Eigersund

Datert: 08.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A):


Les hele debatten