Muntlig spørsmål fra Reidun Gravdahl (A) til sosialministeren

Om at plasser for rusmiddelmisbrukende foreldre ved Statens klinikk for narkomane i Hov i Land står tomme, da kommuner og fylkeskommuner ikke bevilger penger til behandling

Datert: 08.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Reidun Gravdahl (A)

Spørsmål

Reidun Gravdahl (A):


Les hele debatten