Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til barne- og familieministeren

Om hvorvidt foreløpige tall tyder på at kontantstøtten har vært vellykket ut fra ønsket om en rettferdig fordeling av barnetilsynsstønaden og mer valgfrihet for foreldrene

Datert: 08.03.2000
Besvart: 08.03.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H):


Les hele debatten