Spørretimespørsmål fra Christopher Stensaker (FrP) til justisministeren

Om å opprettholde lytteplikten på kanal 16 for alle båter, da sikkerheten langs kysten ellers blir betydelig svekket

Datert: 11.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av justisminister Hanne Harlem

Christopher Stensaker (FrP)

Spørsmål

Christopher Stensaker (FrP): Alle båter har i dag lytteplikt på kanal 16. Dersom nye forskrifter blir innført, fjernes lytteplikten innen år 2005. Sikkerheten langs kysten vil bli betydelig svekket dersom de nye forskriftene innføres. Nødmeldingen fra "Sleipner" til Rogaland Radio gikk ut på nødkanal 16, og førte til at "Espeværekspressen" og "Askita" satte kursen umiddelbart mot Bloksen, og var først fremme. I alt 41 mennesker ble reddet opp av sjøen av disse to båtene.

Hva vil statsråden gjøre for å opprettholde lytteplikten?


Les hele debatten