Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om at dagpendlere til Oslo fra Kongsvinger-distriktet ønsker samme billettpris på tog og buss og fleksibilitet til å velge uten ekstra kostnad

Datert: 11.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Kongsvinger-distriktet har mange dagpendlere til Oslo som ønsker å benytte NSB. Dessverre er NSBs tilbud preget av ulik pris når det gjelder bruk av buss eller tog, og fleksibiliteten mellom å velge tog eller buss må betales med høyere billettpris. Pendlerne ønsker samme pris på tog/buss og mulighet til å velge alternativt tog eller buss ved kjøp av en billett uten at dette må koste ekstra.

Ser statsråden denne mulighet til pendlernes beste?


Les hele debatten