Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og handelsministeren

Om å legge fram en evaluering av lov om erverv av næringsvirksomhet med tanke på å få et bedre redskap for å sikre et godt og stabilt eierskap

Datert: 07.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av nærings- og handelsminister Grete Knudsen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Lov om erverv ble vedtatt i 1994 for å erstatte industrikonsesjonsloven som en direkte følge av EØS-avtalen. Den nye loven ble påstått å være et bedre redskap for å sikre et godt og stabilt eierskap. Det motsatte synes å ha blitt tilfelle. Langt flere eierskifter underlegges behandling, færre betingelser blir stilt. Ulempene med loven er størst for norske eiere.

Vil det bli lagt fram en evaluering av lov om erverv med tanke på å få et bedre redskap for å sikre et godt og stabilt eierskap?


Les hele debatten