Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om urettferdigheten som rammer distriktene gjennom at elever i videregående skole med opptil 6 km skoleveg må betale bruk av offentlig transportmiddel selv

Datert: 12.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark, som i andre fylker, må elever i videregående skole som har opptil 6 km skolevei, en vei, betale bruk av offentlig transportmiddel selv.

Ser statsråden denne urettferdigheten som rammer distriktene på grunn av lange avstander kontra de som bor i mer sentrale strøk, og hva vil statsråden i så fall gjøre for å fjerne denne forskjellsbehandlingen?


Les hele debatten