Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til barne- og familieministeren

Om lovverk for å beskytte folk mot telefonselgere, som bruker lydbåndopptak som bevis for at en forpliktende kjøpsavtale er inngått

Datert: 31.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Flere personer har opplevd at telefonselgere har tatt opp telefonsamtaler på bånd for deretter å bruke innspillingen som bevis for at det er inngått en forpliktende muntlig avtale om kjøp.

Mener barne- og familieministeren at det trengs bedre lovverk for å beskytte folk mot aggressive selgere?


Les hele debatten