Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om tidsbruken på sju måneder på en enkel forskriftsendring som fritar enkelte for å betale gebyr for piggdekkbruk, bl.a. funksjonshemmede med forflytningshemming

Datert: 14.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): 20. desember 1999 vedtok Stortinget å frita brøytebiler, utrykningskjøretøy og funksjonshemmede med parkeringsbevis for forflytningshemming å betale gebyr på bruk av piggdekk. Denne enkle forskriftsendring blir ikke ferdigbehandlet i Samferdselsdepartementet før i mai 2000, hele 5 måneder etter, og deretter sendt ut på høring i 6 uker.

Synes statsråden det er riktig bruk av ressurser å bruke hele 7 måneder på en så enkel forskriftsendring?


Les hele debatten