Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om at Gjøvikbanen administrativt ligger under både NSB Nærtrafikk og NSB Mellomdistanse

Datert: 14.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Gjøvikbanen er kun 12 mil lang, men den korte jernbanestrekningen ligger administrativt under både NSB Nærtrafikk og NSB Mellomdistanse.

Synes statsråden at dette er en effektiv og fremtidsrettet drift av en så kort jernbanestrekning?


Les hele debatten