Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om at det stadig skjer arbeidsulykker i sykehjem der arbeidstakere blir skadet av pasienter, uten at dette blir meldt til Arbeidstilsynet

Datert: 14.04.2000
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 03.05.2000 av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge arbeidsmiljølovens § 21 skal arbeidsulykker meldes til Arbeidstilsynet. Etter opplysninger jeg har fått fra berørte, skjer det stadig slike ulykker i sykehjem som ikke blir rapportert. Ifølge Arbeidstilsynet i Asker har en dement pasient i et sykehjem angrepet pleiere hele 130 ganger på under ett år uten at det er rapportert.

Vil statsråden sørge for at prosedyrene blir gjennomgått, slik at arbeidstakere som blir skadet av pasienter får den oppfølging de har krav på?


Les hele debatten