Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om at melkebønder kjøpes ut av næringen med offentlige midler gjennom lån og tilskudd til kjøttproduksjon, på tross av overproduksjonen av svine- og oksekjøtt

Datert: 18.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Som et ledd i å redusere det betydelige melkeoverskuddet, kjøpes melkebønder ut av næringen med offentlige midler. Bønder som slutter med melk og starter med kjøttproduksjon som et alternativ, kan gis offentlige midler gjennom tilskudd og lån, til tross for betydelig overproduksjon av norsk svine- og storfekjøtt.

Hva vil statsråden bidra med for å rette på forholdene?


Les hele debatten