Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til finansministeren

Om tiltak for å redusere grensehandelslekkasjen, med henvisning til lave svenske avgifter på alkohol, tobakk, drivstoff og matvarer

Datert: 18.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Statistikk fra Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon og Kreditkassen viser en sterk økning i handelslekkasjen til Sverige som i første kvartal 2000 overstiger tallene fra rekordåret 1999. Lave avgifter på lokkevarer som brennevin, vin, sigaretter, rulletobakk, drivstoff og matvarer bidrar sterkt til at nordmenn valfarter over grensen.

Hva vil statsråden bidra med for å redusere grensehandelslekkasjen?


Les hele debatten