Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til miljøvernministeren

Om at fylkesmannen har underkjent vedtaket i Balsfjord formannskap om å opprette en beredskapstrasé for snøscooter i Tamokdalen med tanke på ras og rasfare

Datert: 26.04.2000
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 03.05.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): For å ha en beredskap ved ras og rasfare i en isolert Tamokdal, besluttet Balsfjord formannskap nylig å opprette en beredskapstrasé for snøscooter. Ifølge avisa Nye Troms var denne tenkt brukt dersom fylkesveien ble stengt og man ikke hadde andre transportmuligheter. Fylkesmannen har underkjent det kommunale vedtaket, fordi det ikke i loven er hjemmel for en slik løype.

Hva kan statsråden gjøre for at folk og forsyninger i nødvendig omfang kan bringes frem i en eventuell krisesituasjon?


Les hele debatten