Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om manglende svar på en søknad sendt Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet i 1997 om prosjektstøtte for å lage en skikkelig isvarsling rundt Svalbard

Datert: 27.04.2000
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 03.05.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): I en artikkel i avisa Nordlys 11. april 2000, fremgår det at Værvarslinga for Nord-Norge, Tromsø Satellittstasjon og Norsk Polarinstitutt har sendt en søknad om økonomisk støtte til et prosjekt for å lage en skikkelig isvarsling rundt Svalbard. Søknaden ble sendt høsten 1997 til Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet, og søkerne har etter to og et halvt år ennå ikke fått svar.

Hvorfor har ikke statsråden gitt svar på søknaden?


Les hele debatten