Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeriministeren

Om tiltak for å få redusert bestanden av sel betydelig, av hensyn til fiskebestandene

Datert: 27.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Selfangstskutene som nå kommer tilbake etter fangst i Østisen, rapporterer om enorme mengder av sel. Dette medfører at fiskebestandene som det kan fangstes på blir mindre som følge av at selen spiser et betydelig antall kilo med fisk i døgnet.

Hva vil statsråden nå foreta seg slik at bestanden av sel kan reduseres betydelig i årene som kommer?


Les hele debatten