Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Om å lempe på kravene til resipient for minirenseanlegg for bolighus for å styrke spredt boligbygging

Datert: 27.04.2000
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 03.05.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Dagens minirenseanlegg for bolighus har en gjennomsnittlig renseeffekt på 95 pst.. På tross av høy renseeffekt stilles det strenge krav til resipienten for avløpsvannet. Ofte forlanger kommunene at resipienten er en bekk med en minimumsvannføring på 10 liter/sek. Mindre vannføring enn dette medfører ofte avslag på boligbyggesøknad. Med dagens kvalitet på minirenseanlegg kan de gjeldende krav for avløp synes overdrevne.

Bør ikke kravene til resipient for minirenseanlegg lempes på for å styrke spredt boligbygging?


Les hele debatten