Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til landbruksministeren

Om planene om å legge ned jordskiftekontoret i Brønnøysund og slå det sammen med kontoret i Mosjøen, med svekket publikumsservice som resultat

Datert: 27.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Ifølge Brønnøysunds Avis 26. april 2000, foreslås jordskiftekontoret i Brønnøysund nedlagt og slått sammen med kontoret i Mosjøen. Nedleggelse av kontoret i Brønnøysund vil medføre en betydelig svekkelse av servicen overfor publikum. De fleste jordskiftesakene kommer fra kommunene Sømna og Brønnøy. Skal disse sakene behandles i Mosjøen, innebærer det en reiseavstand på 17 mil, for enkelte kommer ferje i tillegg.

Er planene om nedleggelse i tråd med den organisering av jordskiftekontorene departementet ønsker?


Les hele debatten