Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om tiltak mot at trålkonsesjonene konsentreres på færre hender og forsvinner ut fra Nord-Norge, og at leveringsplikten ikke overholdes

Datert: 27.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av fiskeriminister Otto Gregussen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I de senere årene har vi opplevd at trålkonsesjonene er konsentrert på færre og færre hender. Vi ser også en tendens til at konsesjonene forsvinner ut fra Nord-Norge, og dette problemet forsterkes ytterligere ved at leveringsplikten ikke overholdes.

Ser statsråden dette som et problem, og hvilke tiltak ser han for seg igangsatt for å stanse denne utviklingen?


Les hele debatten