Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til finansministeren

Om høve også for lokale og regionale bankar til å konkurrera om oppdraget med å forvalta innbetalinga av skatt og arbeidsgjevaravgift, som Postbanken har hatt ansvaret for

Datert: 28.04.2000
Besvart: 03.05.2000 av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Postgiro og seinare Postbanken har hatt ansvaret for å forvalta innbetalinga av skatt og arbeidsgjevaravgift. Når Postbanken ikkje lenger er ein sjølvstendig bank, må dette endrast.

Vil statsråden ta initiativ til at også lokale og regionale bankar får høve til å konkurrera om eit slikt oppdrag?


Les hele debatten