Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om at NSB vil legge ned ytterligere åtte holdeplasser på Kongsvingerbanen, som betyr mye for pendlerne

Datert: 09.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark og Akershus, hvor Kongsvingerbanen betyr mye for pendlerne, vil NSB legge ned ytterligere 8 holdeplasser. Disse er fordelt med 3 i Hedmark og 5 i Akershus.

Mener statsråden dette er forsvarlig når målet heller bør være å få så mange reisende som mulig til å benytte det kollektive tilbudet?


Les hele debatten