Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om å bidra til at overskuddskjøtt legges ut på billigsalg som et ledd i å redusere overskuddet og grensehandelslekkasjen og gi forbrukerne rimeligere matvarer

Datert: 10.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): I 2000 vil det være umulig for norske kjøttprodusenter å eksportere seg bort fra overskuddsproblemene, fordi WTO begrenser mulighetene til å bruke eksportsubsidier. 2 000 tonn av kjøttberget ble nedgradert til dyrefôr for å holde prisen til forbrukerne oppe, men dette ble omgjort på grunn av kraftige reaksjoner.

Vil statsråden bidra til at overskuddskjøtt legges ut på billigsalg som et ledd i å redusere kjøttoverskuddet og grensehandelslekkasjen, og gi forbrukerne rimeligere matvarer?


Les hele debatten