Spørretimespørsmål fra Inge Lønning (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at situasjonen for medisinsk forskning er prekær, noe som får alvorlige følger for kvaliteten på undervisningen og norsk medisin generelt

Datert: 10.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Inge Lønning (H)

Spørsmål

Inge Lønning (H): Ifølge dekanus ved Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo (Aftenposten 26. april 2000), er situasjonen for medisinsk forskning prekær. En rekke fagområder er i realiteten under nedbygging på grunn av budsjettproblemer. Denne situasjonen får alvorlige følger både for kvaliteten på undervisningen og i norsk medisin generelt.

Hva vil statsråden gjøre for å avhjelpe denne situasjonen?


Les hele debatten