Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Om å ivareta personvernet på skip med ferdsskrivere i forhold til hvordan og av hvem informasjon skal kunne hentes ut

Datert: 10.05.2000
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 24.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I nær framtid vil det for enkelte skipsfartøy innføres ferdsskrivere (VDR-Voyage Data Recorder). Det er ikke lagt begrensninger fra myndighetenes side på hvordan informasjon skal kunne hentes ut og hvem som skal kunne ta ut informasjonen. Informasjonen på ferdsskrivere i fly kan kun hentes ut ved uhell/ulykker, mens det på skip kan hentes ut informasjon underveis.

Hva har statsråden tenkt å gjøre for å ivareta personvernet også på skip med ferdsskrivere?


Les hele debatten