Spørretimespørsmål fra Kari Økland (KrF) til miljøvernministeren

Om at Miljøverndepartementet skal ha sørget for at søkere som var positive til rovdyr, ble foretrukket ved ansettelser i Direktoratet for naturforvaltning

Datert: 11.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Kari Økland (KrF)

Spørsmål

Kari Økland (KrF): En tidligere personalsjef i Direktoratet for naturforvaltning hevder at Miljøverndepartementet sørget for at søkere som var positive til rovdyr ble foretrukket ved ansettelse i DN (Nationen 28. april 2000). Dette bekreftes av en tidligere direktør i DN gjennom 12 år: "Gang på gang ble vi overprøvd i ansettelsessaker av Miljøverndepartementet. Dette til tross for at vedtakene i vårt styre var enstemmige." (Nationen 2. mai 2000).

Hvordan vurderer statsråden fremgangsmåten og realitetene ved disse ansettelsene?


Les hele debatten