Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til statsministeren

Om dumpingen av kjøtt i utlandet og oppfølging av Jens Stoltenbergs uttalelse om at den rike verden ikke kan fortsette å ødelegge u-landenes landbruk med slik dumping

Datert: 11.05.2000
Besvart på vegne av: Statsministeren
Besvart: 24.05.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Reguleringseksporten av landbruksvarer satte rekord i 1999. Hundrevis av trailerlass, 19 000 tonn svine- og storfekjøtt, ble dumpet til gi-bort-priser i verdensmarkedet i konkurranse med fattige land. Til Dagens Næringsliv 22. januar 2000, uttalte daværende stortingsrepresentant Jens Stoltenberg: "Den rike verden kan ikke fortsette å ødelegge u-landenes landbruk ved å dumpe sin overproduksjon."

Hvordan vil statsministeren følge opp uttalelsen?


Les hele debatten