Spørretimespørsmål fra Ansgar Gabrielsen (H) til landbruksministeren

Om at Omsetningsrådet besluttet å male opp store mengder svinekjøtt til dyrefôr, og om å instruere departementets representant om å bidra til at overproduksjon i stedet fører til billigere mat

Datert: 11.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen

Ansgar Gabrielsen (H)

Spørsmål

Ansgar Gabrielsen (H): Gjennom media er det blitt kjent at et enstemmig Omsetningsråd sto bak beslutningen om å male opp store mengder svinekjøtt til dyrefôr, blant annet for å hindre lavere forbrukerpriser. Landbruksdepartementets representant, som er leder for Omsetningsrådet, sto dermed bak beslutningen.

Vil statsråden instruere departementets representant om å forholde seg slik at han bidrar til at overproduksjon i større grad fører til billigere mat for forbrukerne i stedet for at maten males opp til dyrefôr eller tilintetgjøres?


Les hele debatten