Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til miljøvernministeren

Om tiltak for å hindre konflikter mellom ulv og friluftsbrukere, jegere og husdyreiere der det aksepteres etablering av familiegrupper av ulv

Datert: 12.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): I Regjeringens pressemelding om differensiert forvaltning av ulv, blir det understreket at der det aksepteres etablering av familiegrupper av ulv, vil det bli iverksatt tiltak for å redusere og forebygge tap og konflikter.

Hva slags tiltak vil bli iverksatt for å hindre konflikter mellom ulv og gruppene friluftsbrukere, jegere og husdyreiere?


Les hele debatten