Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om enten å la pensjonerte hjelpepleiere engasjert som ekstrahjelp bli lønnet etter Hovedtariffavtalen, eller avvikle Norsk Sykepleierforbunds avtale om slik avlønning

Datert: 18.05.2000
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 24.05.2000 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Ifølge Norsk Helse- og Sosialforbund (NHS) blir pensjonerte sykepleiere engasjerte som ekstrahjelp lønnet etter Hovedtariffavtalen etter avtale med Sosial- og helsedepartementet. NHS har søkt om å få regulert avlønning for pensjonerte hjelpepleiere tilsvarende. Kravet er avvist med begrunnelsen at avtalen med Norsk Sykepleierforbund (NSF) strider mot AADs retningslinjer for pensjonistavlønning. Såvidt meg bekjent, er ikke særavtalen kjent ugyldig.

Vil statsråden revurdere NHSs krav eller avvikle avtalen med NSF?


Les hele debatten