Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til finansministeren

Datert: 18.05.2000
Spørsmålet er trukket tilbake

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): I Verdens Gang 11. mai 2000 sier konstituert helsedirektør Petter Øgar at Sosial- og helsedepartementet bør fjerne muligheten i skattelovens § 77 til fradrag for store sykdomsutgifter. Dette fordi enkelte pasienter får utført operasjoner i utlandet som de er blitt nektet i Norge og trekker utgiftene fra på selvangivelsen. Disse pasientene burde fått sine utgifter til operasjoner i utlandet dekket 100 pst., som om operasjonene var foretatt i Norge.

Vil statsråden sørge for at slike utgifter fortsatt kan trekkes fra?


Les hele debatten