Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til miljøvernministeren

Om avslaget på Tynset kommunes søknad om penger til forebyggende rovdyrtiltak, bl.a. begrunnet med at sauegjeting ikke gir færre rovdyrskader

Datert: 18.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): I 1999 fikk Tynset erstatning på 1,3 mill. kroner for rovdyrskader, og er en av de mest rovdyrutsatte kommunene i Hedmark. Tynset har søkt om forebyggende rovdyrtiltak, men har fått avslag fordi det ikke finnes penger og fordi gjeting av sau ikke gir færre rovdyrskader.

Synes ikke statsråden det er like viktig å verne beitedyr mot rovdyr, uansett hvor beitedyrene oppholder seg, og er det en oppfatning at gjeting av beitedyr ikke hindrer rovdyrangrep?


Les hele debatten