Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til helseministeren

Om å få like regler over hele landet mht. sykehusenes dekning av utenlandske legers lønn i praksistiden, med henvisning til en sak ved Nordland Sentralsykehus

Datert: 18.05.2000
Fremsatt av: Kenneth Svendsen (FrP)
Besvart: 24.05.2000 av helseminister Tore Tønne

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): En polsk øyelege må, ifølge Saltenposten, jobbe uten betaling på Nordland Sentralsykehus for å oppnå praksis. Arbeidskontoret har innvilget å dekke 75 pst. av hennes lønn mot at NSS dekker de øvrige 25 pst.. Dette nekter NSS. Forskjellige sykehus har forskjellig praksis for dette, noen dekker lønn i praksistiden, mens andre, som NSS, ikke gjør dette.

Vil statsråden ta initiativ til at det blir like regler over hele landet, slik at den ressurs utenlandske leger er, i større grad kan tas i bruk?


Les hele debatten