Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om effektiviteten i NSB BA og NSB Gods, og produksjonen per sysselsatt i mill. tonn/personkm i Norge sammenlignet med andre land som USA, Japan og Sverige

Datert: 18.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av samferdselsminister Terje Moe Gustavsen

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Det statlige NSB BA og NSB Gods har satset stort i de siste årene på fornying og økt effektivitet. De fleste transportnæringer har statistikker på effektivitet målt opp mot sammenlignbare land.

Hvorledes er produksjonen pr. sysselsatt i mill. tonn/personkm i Norge sammenlignet med andre land, og da spesielt USA, Japan og Sverige?


Les hele debatten