Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om de utilfredsstillende sikkerhets- og miljømessige forhold ved politivakta i Moss

Datert: 18.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av justisminister Hanne Harlem

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): De sikkerhets- og miljømessige forhold ved politivakta i Moss er svært utilfredstillende. Tillitsvalgte ved politistasjonen har gjennom en årrekke påpekt de dårlige forhold uten reaksjoner fra departementet.

Vil statsråden foreta seg noe slik at politivakta i Moss ikke står i fare for å kunne bli stengt, fordi sikkerheten minner mye om en politivakt i en liten, koselig by i Syd-Spania, ifølge hovedvernombudet for etaten?


Les hele debatten