Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om departementets ønske om å innføre en støydifferensiert avgift på bildekk, sett i lys av at støyen forårsakes av mange tekniske omstendigheter

Datert: 18.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): For om lag 3 uker siden fremkom det i media at Miljøverndepartementet ønsker å innføre en støydifferensiert avgift på bildekk. Støy fra bildekk skyldes ikke en enkelt faktor, men forårsakes av mange tekniske omstendigheter som asfaltkvalitet, skjermens utforming, dekkmønster, temperatur osv.

Tror statsråden at man i realiteten får mindre trafikkstøy ved å innføre avgift på bildekk?


Les hele debatten