Spørretimespørsmål fra Ivar Østberg (KrF) til fiskeriministeren

Om når arbeidet med å få fullført molobyggingsprosjektet i Kvænangen kan begynne, da fiskerne og næringslivet der er helt avhengige av dette

Datert: 18.05.2000
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 24.05.2000 av justisminister Hanne Harlem

Ivar Østberg (KrF)

Spørsmål

Ivar Østberg (KrF): Fiskerne og næringslivet i Kvænangen er helt avhengig av å få fullført sitt molobyggingsprosjekt snarest. Kravet er 50 år gammelt. Kystverket hadde anleggsaktivitet i Reinfjorden i perioden 1985-1988. Befaringer skjedde i 1991 og 1997. Opprydding og sikringsarbeidet startet i Reinfjorden høsten 1998. Molo i Reinfjorden skrinlegges i 1999. Detaljplanlegging og regulering av området for molo i Badderen, kostnadsberegnet til 9 mill. kroner, er i gang. Kvænangen er lovet molo. Søknad oversendt.

Når kan arbeidet begynne?


Les hele debatten