Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeriministeren

Om tillatelse til å utvide eksisterende anlegg for oppdrett av laks og ørret, bl.a. pga. stadig større etterspørsel

Datert: 18.05.2000
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 24.05.2000 av justisminister Hanne Harlem

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): En rekke konsesjonsinnehavere for oppdrett av laks og ørret ønsker å kunne utvide sine konsesjoner, slik at en kan bli i bedre stand til å sikre gode rammebetingelser for sin næringsvirksomhet, samtidig som man ser stadig større etterspørsel etter laks og ørret.

Vil statsråden ta et initiativ til at det blir gitt tillatelse til utvidelse av allerede eksisterende anlegg for oppdrett av laks og ørret?


Les hele debatten