Spørretimespørsmål fra Kari Økland (KrF) til miljøvernministeren

Om at en arbeidsrapport om ulvers næringssøk og mennesket fra Rovviltprosjektet i Direktoratet for naturforvaltning ble trukket tilbake og destruert etter pålegg fra departementet

Datert: 18.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av miljøvernminister Siri Bjerke

Kari Økland (KrF)

Spørsmål

Kari Økland (KrF): I 1987 utarbeidet Direktoratet for naturforvaltning Arbeidsrapport fra Rovviltprosjektet nr. 30 om ulvers næringssøk og mennesket. Ifølge Nationen 2. mai 2000, ble denne rapporten trukket tilbake etter pålegg fra Miljøverndepartementet og hele opplaget destruert.

Hva var bakgrunnen for departementets reaksjon?


Les hele debatten