Spørretimespørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å synliggjøre Regjeringens standpunkter til etter- og videreutdanningsreformen før inntektsoppgjøret 1998 starter

Datert: 31.10.1997
Besvart: 05.11.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A): Etter- og videreutdanningsreformen vil bli en viktig del av inntekstoppgjøret 1998.

Vil Regjeringen synliggjøre sine standpunkter til denne reformen før inntekstoppgjøret 1998 starter?


Les hele debatten