Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om å få mest mulig like lønns- og arbeidsvilkår ved verksteder i Forsvaret, da det dels praktiseres statlig regulativlønn og dels overenskomstlønn

Datert: 19.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av forsvarsminister Bjørn Tore Godal

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): På Haslemoen, Jørstadmoen og Porsanger tekniske verksted praktiseres ulike lønns- og arbeidsvilkår ved at noen er basert på statlig regulativlønn og andre på overenskomstlønn. Dette medfører ulik lønn og ellers ulike arbeidsvilkår.

Mener statsråden dette er en akseptabel situasjon, og hva kan statsråden eventuelt gjøre for å legge forholdene til rette, slik at arbeidsbetingelsene kan bli mest mulig lik innenfor verksteder i Forsvaret innenfor sammen kategorier?


Les hele debatten