Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kulturministeren

Om innkjøpsordningen for skjønnlitteratur, hvor "nulling" av forhåndsinnkjøpte bøker har bidratt til en vanskelig situasjon for de små forlagene

Datert: 19.05.2000
Besvart på vegne av: Kulturministeren
Besvart: 24.05.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Trond Giske

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Det har vært reist sterk tvil om Innkjøpsordningen for skjønnlitteratur fungerer godt nok for sikre høy kvalitet og et litterært mangfold. Særlig har ordningen med "nulling" av forhåndsinnkjøpte bøker bidratt til å sette de små forlagene i en vanskelig situasjon. Disse som utgir bøker med verdifullt særpreg tør ofte ikke satse av frykt for å brekke nakken økonomisk.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre forholdene, særlig for de mindre forlagene?


Les hele debatten