Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om at det under gjennomføringen av eldreplanen så langt er blitt færre sykehjemsplasser, og at fortvilte pårørende ikke får lagt inn sine sterkt pleietrengende i sykehjem

Datert: 10.05.2000
Besvart: 10.05.2000 av sosialminister Guri Ingebrigtsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten