Muntlig spørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til olje- og energiministeren

Om klimakravene til de nye gasskraftverkene, da Regjeringen kan handle i strid med forurensningsloven ved å omgjøre utslippstillatelsene uten å sikre at CO¨2-utslipp totalt ikke øker

Datert: 24.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av olje- og energiminister Olav Akselsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF):


Les hele debatten