Muntlig spørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om konsekvensene av sykepleierstudentenes boikottaksjon mot tjenestegjøring ved sykehus i sommermånedene, og om beredskapsplaner for å møte situasjonen

Datert: 24.05.2000
Besvart: 24.05.2000 av helseminister Tore Tønne

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP):


Les hele debatten